Alfa – TIBBI TERIMLER SOZLUGU E-Sözlük Latince tıp terimleri Tıbbi Terimler Online Anatomi sözlüğü tibbiterimler
Breaking News
Home » Tag Archives: Alfa

Tag Archives: Alfa

Alpha-hemolytic streptococcus alfa-hemolitik streptokok

iki tipe ayrılan hemolitik streptokokların bir tipi; alfa-hemolitik streptokok (Genellikle ağız, buğaz ve solunum yollarında normal olarak bulunan alfa-hemolitik streptotokların virülansı düşüktür).

Read More »

Alpha globulin alfa globülin

Serum globülinlerinden biri; alfa globülin (Alfa1 ve alfa2 globülin olmak üzere iki fraksiyonu vardır).

Read More »

Adrenergic blocking agent

Adrenerjik reseptörleri bloke ederek norepinefrin ve epinefrin etkisini ortadan kaldıran ilaç; sempatik antigonisti; sempatolitik; adrenerjik reseptörleri bloke edici ilaç (bu grup ilaçlar, alfa ve beta adrenerjik reseptör blokerleri olmak üzere ikiye ayrılır).

Read More »
Tıbbi Terimler Online Anatomi sözlüğü tibbiterimler