TIBBI TERIMLER SOZLUGU E-Sözlük Latince tıp terimleri | Tıbbi Terimler Sözlük E-Sözlük latince kelimeler tıp terimleri Tıbbi Terimler Online Anatomi sözlüğü tibbiterimler
Son Haberler

Half Life Yarı ömür

Half Life Yarı ömür

Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman; radyonuklid’in başlangıçta sahip olduğu radyoaktivite değerinin, yarısını kaybetmesi için gereken zaman süresi; yarılanma süresi, yarı-ömür

Hair

Hair

1- Deri üzerindeki ince kıllardan her biri; kıl, tüy.

2- Baş derisini örten kıllardan herbiri; saç.

3- İç kulaktaki işitme hücreleri üzerinde bulunan tüy şeklindeki ince uzantılardan her biri.

Disleksi

Bazı kelimeleri kolayca okuduktan sonra duraklayıp devamını okumakta güçlük çeken ve okunduğunu bir süre geçtikten sonra ancak anlayabilen,

Yazılı sembolleri anlamakta ve yapmakta güçlük çeken

wegener’s granulomatosis

burun mukozası, akciğerler ve böbreklerde küçük arterlerin iltihaplanması sonucu ülserasyon ve nekroz gösteren granülom’lar oluşmasıyla belirgin, çoğu kez ölüme götüren hastalık; wegener sendromu; wegener granülomatozu

wedge resection

organ veya dokudan, portakal dilimi şeklinde parça çıkarma; kama biçimi rezeksiyon

webbed fingers

aralarında deri kıvrımı bağlantısı gösteren el parmakları; perdeli parmaklar (sindaktili’nin hafif şekli)

weakness

kuvvetsizlik; takatsizlik; zayıflık

water-soluble vitamins

suda eriyen vitaminler (B kompleks vitaminleri, C vitamini ve P vitamini)

Tıbbi Terimler Online Anatomi sözlüğü tibbiterimler