TIBBI TERIMLER SOZLUGU E-Sözlük Latince tıp terimleri – Tıbbi Terimler Sözlük E-Sözlük latince kelimeler tıp terimleri Tıbbi Terimler Online Anatomi sözlüğü tibbiterimler
Breaking News

Recent Posts

Halitosis Halitoz

Halitosis Halitoz Soluk verme esnasında ağızdan pis koku çıkması; çıkan nefesin pis kokulu oluşu; halitoz

Read More »

Half Life Yarı ömür

Half Life Yarı ömür Radyoaktif madde gücünün yarıya inmesi için geçen zaman; radyonuklid’in başlangıçta sahip olduğu radyoaktivite değerinin, yarısını kaybetmesi için gereken zaman süresi; yarılanma süresi, yarı-ömür

Read More »

Hair Follicle kıl Folikülü

Hair Follicle kıl Folikülü İçinde saç veya kıl kökünün bulunduğu kese şeklinde küçük deri girintisi; kıl kesesi; kıl folikülü

Read More »
Tıbbi Terimler Online Anatomi sözlüğü tibbiterimler